211 150 206
info@eupraha3.cz

  Exekutorský úřad Praha 3
soudní exekutor Mgr. Jan Vedral
  Senovážné náměstí 977/24
         110  00 Praha 1
 ID datové schránky: epcnpr7
  e-mail: info@eupraha3.cz

Podávání informací 

     Soudní exekutor není povinen podávat informace k exekucím. Podávání informací o exekučním řízení, které není uloženo v archivu, upravuje ustanovení § 94 a § 95, zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), kdy oprávněné osoby, zejména účastníci řízení, jejich právní zástupci, zmocněnci, zákonní zástupci a pod., popř. osoby, které prokážou oprávněný zájem, mohou požádat o nahlédnutí do exekučního spisu po předchozí dohodě.

     Exekutorský úřad se bude snažit na základě písemné, vyjímečně telefonické žádosti oprávněných osob, informace poskytnout, ale je třeba vzít v úvahu, že je nutno přednostně řešit věci, kde je zákonem daná lhůta. O tom, komu a jaké informace budou poskytnuty, je na exekutorském úřadě oprávněn rozhodnout pouze soudní exekutor Mgr. Jan Vedral nebo vedoucí úřadu Josef Frank.

     Pokud nikdo z exekutorského úřadu nepřijme napoprvé telefonický hovor, je třeba volání opakovat. Kancelář soudního exekutora může být zaneprázdněna vyřizováním jiné záležitosti, mohou probíhat dražby, zaměstnanci úřadu jsou často předvoláváni k výslechům na soud, policii a pod., plní se jiné úkoly vyplývající z exekuční činnosti.

     Je dobré, bude-li se požadovat infomace o exekuci a oprávněné osoby se rozhodnou je poskytnout, připravit si sp. zn. exekuce, která začíná 140 EX. Tím se usnadní vyhledání spisu. Exekutorský úřad vede spisy v elektronické podobě, a pokud pracovník úřadu pracuje v jednom spise, nemůže vstoupit do jiného. Přesto věřte, že se náš Exekutorský úřad bude snažit v rámci možností vyhovět všem.