211 150 206
info@eupraha3.cz

  Exekutorský úřad Praha 3
soudní exekutor Mgr. Jan Vedral
  Senovážné náměstí 977/24
         110  00 Praha 1
 ID datové schránky: epcnpr7
  e-mail: info@eupraha3.cz

Odročené nebo zrušené dražby 

140 EX 00015/20 - odročení dražby - ODROČENO na NEURČITO

VV