211 150 206
info@eupraha3.cz

  Exekutorský úřad Praha 3
soudní exekutor Mgr. Jan Vedral
       Evropská 657/120
         160  00 Praha 6
 ID datové schránky: epcnpr7
  e-mail: info@eupraha3.cz

Výzvy k převzetí zásilek 

Zadejte příjmení    

Vyhledá příjmení v souborech XLS. Zadávejte i s diakritikou.

Doručování písemností dle §49 a násl. zák. č. 99/1963 Sb.