211 150 206
info@eupraha3.cz

  Exekutorský úřad Praha 3
soudní exekutor Mgr. Jan Vedral
       Evropská 657/120
         160  00 Praha 6
 ID datové schránky: epcnpr7
  e-mail: info@eupraha3.cz

Právní pomoc 

Poskytování právní pomoci po vydání exekučního titulu

Provedení jak dobrovolné, tak nedobrovolné dražby nemovitostí nebo movitých věcí