211 150 206
info@eupraha3.cz

  Exekutorský úřad Praha 3
soudní exekutor Mgr. Jan Vedral
       Evropská 657/120
         160  00 Praha 6
 ID datové schránky: epcnpr7
  e-mail: info@eupraha3.cz

Foto dražených věcí 

Foto k dražbě č.j. 140 EX 00062/22 konané dne 4.10.2022 v 10,00 hodin je uložena na portálu dražeb

https://www.portaldrazeb.cz/drazba/140ex00062-22-021-rdj8z.html